เรื่อง : จ้างบริการงานด้านนักโภชนาการ (เจ้าหน้าที่เสิร์ฟ จำนวน ๕ คน) ประจำสโมสร ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
21 มิถุนายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. บริษัท เลิฟ ดีไซน์ การ์เด้น แอนด์ ไอที เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,914,233.33
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ บวท. กำหนด
 • 2. บริษัท จอมมณี รอยัล จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,119,600.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ บวท. กำหนด
 • 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุมานนท์คลีนนิ่งเซอร์วิส เสนอราคาที่ (บาท) 2,280,000.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ บวท. กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. บริษัท จอมมณี รอยัล จำกัด
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่บริษัทฯ กำหนด แต่ไม่ได้เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 • 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุมานนท์คลีนนิ่งเซอร์วิส
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่บริษัทฯ กำหนด แต่ไม่ได้เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • 1. บริษัท เลิฟ ดีไซน์ การ์เด้น แอนด์ ไอที เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,914,000.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ บวท. กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด