เรื่อง : ซื้ออะไหล่สำรองสำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศทั่วประเทศ จำนวน 5 รายการ
วันที่ประกาศผล
04 มกราคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. บริษัท แอดวานซ์ เอวิโอนิคส์ แอนด์ เอวิเอชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด
 • 2. บริษัท เซลโฟล จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • 1. บริษัท แอดวานซ์ เอวิโอนิคส์ แอนด์ เอวิเอชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,795,000.00
  เหตุผล : เนื่องจากเป็นราคาที่ดีที่สุด จำนวน 3 รายการ (ยี่ห้อ SELEX)
 • 2. บริษัท เซลโฟล จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,350,000.00
  เหตุผล : เนื่องจากเป็นราคาที่ดีที่สุด จำนวน 2 รายการ (ยี่ห้อ MOPIENS)