เรื่อง : จัดซื้ออุปกรณ์จอระบบสัมผัส (Touch Screen) ยี่ห้อ Frequentis จำนวน ๑๐ จอ
วันที่ประกาศผล
29 ธันวาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ยิบอินซอย จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
    เหตุผล : เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งเพียงรายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท ยิบอินซอย จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 4,170,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด