เรื่อง : จัดซื้อ Palm microphone
วันที่ประกาศผล
10 ตุลาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 194,740.00
    เหตุผล :
อ้างอิงจากประกาศเรื่อง