เรื่อง : จัดซื้อเครื่องซักผ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๖ กก. จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องอบผ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๑ กก. จำนวน ๓ เครื่อง ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
วันที่ประกาศผล
03 สิงหาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ไทยพานิชมาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 157,500.00
    เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
  • ร้าน ไทแสงการไฟฟ้า เสนอราคาที่ (บาท) 174,800.00
    เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท ไทยพานิชมาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 157,500.00
    เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน เสนอราคาต่ำสุด