เรื่อง : จัดซื้อระบบวิทยุสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพระบบวิทยุสื่อสาร ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ หัวหิน หอบังคับการบินเชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง และตราด
วันที่ประกาศผล
15 เมษายน 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
ผ่านการคัดเลือก และเสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บจก. ดับเบิลยู แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาที่ (บาท) 62,880,000.00
  เหตุผล : ผ่านการคัดเลือก
 • บจก. ยิบอินซอย เสนอราคาที่ (บาท) 68,677,489.00
  เหตุผล : ผ่านการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บจก. อินฟิเทล
  เหตุผล : ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บจก. ดับเบิลยู แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาที่ (บาท) 62,780,000.00
  เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด