เรื่อง : จ้างบริการรักษาความสะอาด อาคารที่ทำการ บ้านพักพนักงานและสโมสร ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา ๒ ปี
วันที่ประกาศผล
14 กุมภาพันธ์ 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท เอ.พี.คลีนนิ่ง ซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
 • บริษัท เอลาฬุก เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอสตัน แมนเนจเม้นท์ เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญวรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย)
  เหตุผล : ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท เอ.พี.คลีนนิ่ง ซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 5,327,958.00
  เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด