เรื่อง : จัดหาแบตเตอรี่ UPS 200 ลูก
วันที่ประกาศผล
23 กุมภาพันธ์ 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามแบตเตอรี่อิเลคทรอนิคส์ เสนอราคาที่ (บาท) 89,880.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท บลูปริ้นต์ จำกัด
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามแบตเตอรี่อิเลคทรอนิคส์ เสนอราคาที่ (บาท) 89,880.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
อ้างอิงจากประกาศเรื่อง