เรื่อง : จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
วันที่ประกาศผล
04 เมษายน 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุด

ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 293,552.00
    เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท พิษณุเวช จำกัด
    เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 293,552.00
    เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุด