เรื่อง : จ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติการ Aerodrome Simulator พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ณ อาคารหอบังคับการบินอุบลราชธานี ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ประกาศผล
23 กรกฎาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวีทโฮม บิ้วด์ เสนอราคาที่ (บาท) 599,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคธิดา
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 • บริษัท กิโลวัตต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวีทโฮม บิ้วด์ เสนอราคาที่ (บาท) 599,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด