เรื่อง : ประกวดราคาซื้อและติดตั้งรั้วสำเร็จรูปพร้อมฐานราก บริเวณเขตพื้นที่ควบคุม ณ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
19 เมษายน 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • ๑. บริษัท ไอดิท โฮลดิ้งส์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด
 • ๒. บริษัท บี เพาเวอร์ แฟคตอรี่ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด
 • ๓. บริษัท เบญญะพาณิชย์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • ๒. บริษัท บี เพาเวอร์ แฟคตอรี่ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,175,000.00
  เหตุผล : เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด