เรื่อง : จ้างก่อสร้างอาคารหอบังคับการบิน อาคารสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME และอาคารบ้านพักพนักงาน ณ ท่าอากาศยานเบตง
วันที่ประกาศผล
24 เมษายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ภรณ์เพียร จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 116,500,000.00
    เหตุผล : มีคุณสมบัติครบถ้วน
  • บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 117,168,345.00
    เหตุผล : มีคุณสมบัติครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท ภรณ์เพียร จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 115,000,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุดและมีคุณสมบัติครบถ้วน