เรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งแผ่นฟิล (fill) สำหรับหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) จำนวน 3 ชุด
วันที่ประกาศผล
22 พฤษภาคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท เทอร์มอล เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 950,000.00
    เหตุผล :