เรื่อง : จ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานปฏิบัติงานนานประจำปี 2560
วันที่ประกาศผล
17 กุมภาพันธ์ 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท มิงลอง ไฟน์ จิวเวลรี่ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
    เหตุผล : เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
  • บริษัท ชายน์นิ่ง โกลด์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
    เหตุผล : เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท มิงลอง ไฟน์ จิวเวลรี่ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 7,596,200.00
    เหตุผล : เสนอคุณสมบัติถูกต้อง ราคาต่ำสุด