เรื่อง : จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้รับส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก (ศล.บภ ๒.) จำนวน ๓ คัน และประจำหอบังคับการบินน่าน จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
05 ตุลาคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
มีผู้เสนอราคาเฉพาะรายการรถรับส่งของพิษณุโลกเพียงรายเดียว ส่วนรถของหอบังคับการบินน่านไม่มีผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด รังทองทัวร์ เสนอราคาที่ (บาท) 5,630,289.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด รังทองทัวร์ เสนอราคาที่ (บาท) 5,630,002.00
    เหตุผล : เสนอราคารายเดียว