เรื่อง : อุปกรณ์ตัดต่อสัญญาณ (JACK FIELD) ยี่ห้อ TE CONNECTIVITY รุ่น PJ721W
วันที่ประกาศผล
08 เมษายน 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. บริษัท อินฟีนิท คอนโทรล จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 754,992.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติตรงตามที่ บวท. กำหนด
 • 2. บริษัท อินโฟเดอร์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 856,856.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติตรงตามที่ บวท. กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท อินโฟเดอร์ จำกัด
  เหตุผล : เสนอราคาสูง
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท อินฟีนิท คอนโทรล จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 719,992.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด