เรื่อง : จ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ที่ติดตั้งใช้งาน ณ ที่ทำการบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานดอนเมือง และสุวรรณภูมิ ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
06 มิถุนายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว และเสนอคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด