เรื่อง : จัดซื้อเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครืื่อง ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
วันที่ประกาศผล
18 สิงหาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 138,000.00
    เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
  • บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 158,000.00
    เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 138,000.00
    เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน เสนอราคาต่ำสุด