เรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Buliding Automatic System :BAS) จำนวน 1 ระบบ
วันที่ประกาศผล
24 กุมภาพันธ์ 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,900,000.00
    เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ราคาต่ำสุด