เรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ SDH Multiplexer จำนวน 1 ระบบ
วันที่ประกาศผล
29 สิงหาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เสนอคุณสมบัติถูกต้อง ราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท เตียวฮง จำกัด
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท เตียวฮง จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 5,450,000.00
    เหตุผล : เสนอคุณสมบัติถูกต้อง ราคาต่ำสุด