กพ.บท.ส.๑๓๐/๒๕๕๘

เรื่อง : จ้างปรับปรุงพื้นที่ทางเดินและบันไดรอบสระเก็บน้ำ บ้านพักพนักงานและสโมสร ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วันที่ประกาศผล
08 ธันวาคม 2558
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่างบประมาณและราคากลาง
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ที-ไอเดีย จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 546,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด พังงาค้าวัสดุ
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาลำดับที่ 2
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท ที-ไอเดีย จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 546,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด