ประกาศงานจ้างก่อสร้างเรื่อง : จ้างปรับปรุงพื้นที่ทางเดินและบันไดรอบสระเก็บน้ำ บ้านพักพนักงานและสโมสร ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ข้อมูลทั่วไป

เลขที่ประกาศ
กพ.บท.ส.๑๓๐/๒๕๕๘
วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
สอบราคา
วันที่สินสุดประกาศ
06 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ศภ.บภ 1.
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท)
645,581.00

การกำหนดราคากลาง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
07 กันยายน 2015
เป็นเงิน (บาท)
627,964.47
ราคาต่อหน่วย (บาท)
0.00

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
รายละเอียดตามประกาศที่แนบ
กำหนดยื่นซอง
รายละเอียดตามประกาศที่แนบ
เบอร์ติดต่อ
02-2859450