เรื่อง : จ้างบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการบริษัทฯ และบริเวณที่เกี่ยวข้อง ประจำศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี
วันที่ประกาศผล
06 มีนาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้เสนอราคาดีที่สุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุมานนท์ คลีนนิ่งเซอร์วิส เสนอราคาที่ (บาท) 1,242,360.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุมานนท์ คลีนนิ่งเซอร์วิส เสนอราคาที่ (บาท) 1,242,360.00
    เหตุผล :