เรื่อง : ซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ Network Camera จำนวน 1 ระบบ ณ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน
วันที่ประกาศผล
15 มีนาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บ. คอมบิเนชั่น-พี (1998) จก. เสนอราคาที่ (บาท) 2,034,000.00
  เหตุผล : ผ่านข้อกำหนด
 • บ. ไพศาลวิศว์ จก. เสนอราคาที่ (บาท) 1,950,000.00
  เหตุผล : ผ่านข้อกำหนด
 • บ. ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จก. เสนอราคาที่ (บาท) 1,990,000.00
  เหตุผล : ผ่านข้อกำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บ. ไพศาลวิศว์ จก. เสนอราคาที่ (บาท) 1,950,000.00
  เหตุผล : ต่ำสุด