เรื่อง : จัดซื้อจอแสดงผล LED Monitor 4K IPS ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๒ ชุด เพื่อติดตั้งใช้งานที่ห้องควบคุมระบบ CCTV ณ อาคาร ๖๐ ปี สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ
วันที่ประกาศผล
21 พฤษภาคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท คอมเนท จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 536,177.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 • บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 595,669.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 • บริษัท แอร์โรว์ ไอที ซิสเต็มส์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 525,969.20
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 • บริษัท ซีโบร ซิสเต็ม จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 605,834.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 • บริษัท เรเวนิว เอ็กซ์เพรส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 454,750.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 • บริษัท เจ.เอส.บี.199เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 448,116.00
  เหตุผล : เป้นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 • บริษัท ไฟเบอร์กรีน จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 650,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท ออสการ์ เทคโนโลยี จำกัด
  เหตุผล : ไม่ได้รับการคัดเลือก ไม่ผ่านการตรวจสอบ ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท เจ.เอส.บี.199เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 448,116.00
  เหตุผล : เป้นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด