เรื่อง : จ้างก่อสร้างอาคารสำหรับติดตั้งเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 1 หลัง บริเวณด้านข้างอาคารหอบังคับการบินสุราษฎร์ธานี ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
วันที่ประกาศผล
03 ตุลาคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ