เรื่อง : ระบบ Backbone Multiplexer และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ภูเก็ต และอุดรธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
23 มีนาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล

เนื่องจาก บวท. จำเป็นต้องปรับปรุงคุณสมบัติของผู้เสนอราคา จึงขอยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้