ต 1072/2558

เรื่อง : จ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ ณ อาคารRADAR SSR Mode S. ศร.บภ ๑.
วันที่ประกาศผล
02 พฤศจิกายน 2558
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
คุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 125,190.00
    เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 125,190.00
    เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนด