เรื่อง : จัดทำเสื้อเบลเซอร์สำหรับคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ประจำปี 2559
วันที่ประกาศผล
21 กรกฎาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
จัดจ้างตัดเสื้อเบลเซอร์ โดยวิธีตกลงราคา ผู้ผ่านการคัดเลือกคือ ร้านเอส ที คอลเล็คชั่น เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ผ่านการตรวจสอบในระบบลงทะเบียน egp
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • ร้านเอสที คอลเลคชั่น เสนอราคาที่ (บาท) 121,338.00
    เหตุผล : ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว
  • ร้านพรทวีทิพย์ เสนอราคาที่ (บาท) 124,200.00
    เหตุผล : ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • ร้านเอสที คอลเล็คชั่น เสนอราคาที่ (บาท) 121,338.00
    เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด และมีหนังสือยืนยันราคา