เรื่อง : จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ชุดโต๊ะทำงาน และอุปกรณ์ประกอบ ยี่ห้อ แพรคติก้า พร้อมติดตั้ง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศผล
28 สิงหาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท แพรคติก้า จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 922,966.75
    เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • -
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท แพรคติก้า จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 922,966.75
    เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด