เรื่อง : จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิงอัตโนมัติ อาคารงามดูพลี สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ
วันที่ประกาศผล
15 ตุลาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ บวท. กำหนด