เรื่อง : จัดหาชุดปฏิบัติงานเฉพาะกิจ สำหรับช่าง ศช.บภ 2. จำนวน 96 ชุด
วันที่ประกาศผล
06 มีนาคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท วัชราภรณ์ การ์เม้นท์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 100,800.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามที่บริษัทต้องการ
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท วัชราภรณ์ การ์เม้นท์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 100,800.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามที่บริษัทต้องการ