เรื่อง : อุปกรณ์ Site Master (Compact Handheld Cable & Antenna Analyzer with Spectrum Analyzer) ยี่ห้อ Anritsu จำนวน ๒ ชุด
วันที่ประกาศผล
13 ธันวาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เสนอคุณสมบัติถูกต้อง ราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท แอโรอินสตรูเม้นท์ จำกีด เสนอราคาที่ (บาท) 2,730,000.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท แอโรอินสตรูเม้นท์ จำกีด เสนอราคาที่ (บาท) 2,730,000.00
    เหตุผล : เสนอคุณสมบัติถูกต้อง ราคาต่ำสุด