เรื่อง : จัดซื้อเก้าอี้ผู้จัดการงานฯ จำนวน ๙ ตัว, เก้าอี้วิศวกรบริหารระบบฯ จำนวน ๑๐ ตัว, เก้าอี้วิศวกรระบบอาวุโส จำนวน ๑๙ ตัว และเก้าอี้ทรงสูง จำนวน ๕ ตัว ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
วันที่ประกาศผล
02 กุมภาพันธ์ 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท แพรคติก้า จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 310,626.60
    เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท แพรคติก้า จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 310,626.60
    เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอราคาต่ำสุด