เรื่อง : จ้างทำบันได จำนวน 8 ชุด ประจำสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ ณ ท่าอากาศยานอุดรธานี สกลนคร นครพนม เลย และชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ประกาศผล
27 พฤศจิกายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท เมก้า ซีวิล จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 557,585.10
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.พงษ์นิกรณ์ ก่อสร้าง
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และยื่นเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท เมก้า ซีวิล จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 557,585.10
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด