เรื่อง : จ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม บริเวณอาคารที่ทำการบริษัทฯ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ประกาศผล
25 ตุลาคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท รอยัล บิสซิเนส เซอรฺวิส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,100,000.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • -
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท รอยัล บิสซิเนส เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,098,480.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอราคาเพียงรายเดียว