เรื่อง : จ้างตัดเย็บเสื้อกีฬาบริษัทฯ จำนวน ๓,๕๕๐ ตัว
วันที่ประกาศผล
28 มิถุนายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บ.เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จก. เสนอราคาที่ (บาท) 1,171,500.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บ.บีบี อินเนอร์แวร์ จก.
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดและเงื่อนไขไม่ตรงตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • บ.พีเอสที ไทยเทรดดิ้ง จก.
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดและเงื่อนไขไม่ตรงตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • บ.โมโตสปอร์ติ้ง จก.
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดและเงื่อนไขไม่ตรงตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บ.เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จก. เสนอราคาที่ (บาท) 1,171,500.00
  เหตุผล :