กพ.บท.อ.๗/๒๕๕๙

เรื่อง : จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับรับส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี จำนวน ๓ คัน ระยะเวลาการว่าจ้าง ๒ ปี
วันที่ประกาศผล
04 มกราคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางและงบประมาณ
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮขนส่ง เสนอราคาที่ (บาท) 2,922,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด
 • บริษัท นครโคราช จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 3,740,160.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาลำดับที่ 2
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท นครโคราช จำกัด
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาลำดับที่ 2
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮขนส่ง เสนอราคาที่ (บาท) 2,922,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด