เรื่อง : จ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (FM200 CO 2), ระบบตรวจจับควันไฟความไวสูง และระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ที่อาคารหอบังคับการบิน อาคารบ้านพักพนักงาน และบ้านพักรับรอง ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฏร์ธานี และหอบังคับการบินชุมพร ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี
วันที่ประกาศผล
07 เมษายน 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. บจก. บิลดิ้ง ออโต้เมทต์ เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของ บวท.
 • 2. บจก. แอนตี่่้้้ไฟร์ เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของ บวท.
 • 3. บจก. เอเอสเอสเอ (ไทยแลนด์) เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของ บวท.
 • 4. บจก. อินดี้เทค โซลูชั่น เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของ บวท.
 • 5. บจก. ดีเคทีที โททอล เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของ บวท.
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. บจก. บิลดิ้ง ออโต้เมทต์
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 • 2. บจก. แอนตี่่้้้ไฟร์
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 • 3. บจก. เอเอสเอสเอ (ไทยแลนด์)
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 • 4. บจก. อินดี้เทค โซลูชั่น
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บจก. ดีเคทีที โททอล เสนอราคาที่ (บาท) 197,950.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด