เรื่อง : จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำในโครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ ณ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ประกาศผล
28 เมษายน 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณปรีชาก่อสร้าง เสนอราคาที่ (บาท) 1,014,000.00
    เหตุผล :
  • บริษัท รัฐญา การโยธา จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 999,999.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท รัฐญา การโยธา จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 999,999.00
    เหตุผล :