เรื่อง : จ้างก่อสร้างอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง บริเวณด้านข้างอาคารหอบังคับการบินสุราษฎร์ธานี ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
วันที่ประกาศผล
12 เมษายน 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากผู้เสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามที่ บวท. กำหนด