เรื่อง : เครื่องมือวัดเพื่อใช้งานประจำสถานีเรดาร์ จำนวน 3 รายการ
วันที่ประกาศผล
21 พฤศจิกายน 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากมีผู้ยื่นซองเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว