เรื่อง : จ้างบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ หอบังคับการบินลำปาง เชียงราย และแม่ฮ่องสอน
วันที่ประกาศผล
26 กุมภาพันธ์ 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชียจำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 115,560.00
  เหตุผล : ถูกต้องตามที่บริษัทต้องการ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไรท์เพสท์เทค เสนอราคาที่ (บาท) 139,000.00
  เหตุผล : ถูกต้องตามที่บริษัทต้องการ
 • บริษัทเชียงใหม่ธรีเซอร์วิสจำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 160,500.00
  เหตุผล : ถูกต้องตามที่บริษัทต้องการ
 • บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 250,192.00
  เหตุผล : ถูกต้องตามที่บริษัทต้องการ
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชียจำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 115,560.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุดตรงตามที่บริษัทต้องการ