เรื่อง : จ้างบริการรถรับ-ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลาจ้าง ๒ ปี
วันที่ประกาศผล
15 พฤศจิกายน 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮขนส่ง เสนอราคาที่ (บาท) 1,330,420.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
 • นางณัฏฐากาญจน์ ฤทธิ์แดง เสนอราคาที่ (บาท) 1,462,000.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
 • บริษัท ๔ เอ็ม เมเนจเมนท์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,620,000.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮขนส่ว เสนอราคาที่ (บาท) 1,330,420.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด