เรื่อง :

จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานีประจำปี 2559

วันที่ประกาศผล
18 สิงหาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท สุราษฎร์เวชกิจ จำกัด(โรงพยาบาลทักษิณ) เสนอราคาที่ (บาท) 234,550.00
    เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • โรงพยาบาล วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร
    เหตุผล : คุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท สุราษฎร์เวชกิจ จำกัด(โรงพยาบาลทักษิณ) เสนอราคาที่ (บาท) 234,550.00
    เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนด