เรื่อง : จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำหอบังคับการบินชุมพร จังหวัดชุมพร ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี
วันที่ประกาศผล
17 มกราคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอราคาที่ (บาท) 949,296.00
    เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ บวท. กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอราคาที่ (บาท) 949,296.00
    เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ บวท. กำหนด