เรื่อง : จัดหาพร้อมติดตั้งแป้นบาสเกตบอลชนิดโครงสร้างเหล็ก พร้อมฐานราก ค.ส.ล.และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๒ ชุด ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี
วันที่ประกาศผล
20 ธันวาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัญญาพัฒน์ วิศวกรรม เสนอราคาที่ (บาท) 333,465.50
  เหตุผล :
 • บริษัท เค คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ เสนอราคาที่ (บาท) 335,766.00
  เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท เค คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์
  เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัญญาพัฒน์ วิศวกรรม เสนอราคาที่ (บาท) 333,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้ที่เสนอราคาดีที่สุด