เรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ Broadband RF Amplifier จำนวน ๑ ชุด
วันที่ประกาศผล
01 กุมภาพันธ์ 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บจก. ดับเบิลยู แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,380,000.00
  เหตุผล : เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บจก. แอโร อินสตรูเมนท์ จำกัด
  เหตุผล : เนื่องจากไม่เป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุด
 • บจก. เวิล์ด พารืทเนอร์ส จำกัด
  เหตุผล : เนื่องจากไม่เป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท ดับเบิลยู แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,380,000.00
  เหตุผล : เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
อ้างอิงจากประกาศเรื่อง