เรื่อง : บริการตัดหญ้าและดูแลรักษาต้นไม้ ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี
วันที่ประกาศผล
04 มกราคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
ยื่นเอกสารถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญ 2015 เสนอราคาที่ (บาท) 1,224,000.00
  เหตุผล : ยื่นเอกสารถูกต้องครบถ้วน
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย เดอะ ซัน ควอลิตี้ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,267,200.00
  เหตุผล : ยื่นเอกสารถูกต้องครบถ้วน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปธากรณ์ เสนอราคาที่ (บาท) 1,288,800.00
  เหตุผล : ยื่นเอกสารถูกต้องครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญ 2015 เสนอราคาที่ (บาท) 1,224,000.00
  เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด