เรื่อง : จ้างปรับปรุงทางเดินทางเข้าบริษัทฯ ด้านประตูนางลิ้นจี่ และทางเดินด้านบ่อบัวหน้าอาคารอำนวยการ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
23 กรกฎาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • 1.บริษัท นครอินทร์วัฒนา จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,088,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • 2.บริษัท หงษ์ทอง การช่าง 2016 จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,176,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอ็น เพ็นท์ เสนอราคาที่ (บาท) 1,247,930.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคภิรมย์ เสนอราคาที่ (บาท) 1,293,750.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • 1.บริษัท หงษ์ทอง การช่าง 2016 จำกัด
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด แต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 • 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอ็น เพ็นท์
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด แต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 • 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคภิรมย์
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด แต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • 1.บริษัท นครอินทร์วัฒนา จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,088,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด